Incheckning för lag med skolövernattande i Eskilscupen

Våra skolövernattande gäster får tillgång till sitt skolboende från torsdag förmiddag kl. 10:00. Det är då möjligt att checka in på den skola man är tilldelad i boendetilldelningen. Vid incheckning erhåller laget sina deltagararmband och ett välkomstkuvert med nödvändig information och erbjudanden att nyttja under Eskilscupshelgen. För att underlätta planeringen för våra skolvärdar välkomnar vi gärna våra lag till att på förhand ange ankomsttid och dag, detta gör lagets anmälare smidigt via sitt "Inlogg" på eskilscupen.nu. Innan ankomst till Eskilscupen önskar vi ha lagets spelarförteckning ifylld och färdig, även detta görs digitalt via ledarens "inlogg" på eskilscupen.nu där man ifyller namn, personnummer och tröjnummer för de aktiva spelarna under cupen.

Viktig information till dig som ansvarig ledare att delge dina övernattande kamrater vid incheckning: 

- Vid incheckning är det viktigt att ansvarig ledare informerar sig om återsamlingsplats på boendet vid eventuell utrymning.  

- Undersök var dina närmaste utrymningsvägar finns och vart de leder.

- Säkerställ att möbleringen av sovplatserna i boendesalen medför möjlighet för utrymning på ett effektivt vis och att inga nödutgångar från salen blockeras.

Incheckning för lag med hotellövernattande i Eskilscupen

De lag som anmält sig med hotellövernattning i Eskilscupen kommer inför ankomsten bli ombedda att inkomma med en lista med rumsfördelning inför vistelsen. Detta för att underlätta förfarandet vid incheckning på ankomstdagen. Vid incheckningen erhåller lagledaren ett välkomstkuvert med information från Eskilscupen samt deltagarabanden som ska bäras av samtliga anmälda deltagare (ledare & spelare).  Innan ankomst till Eskilscupen önskar vi ha lagets spelarförteckning ifylld och färdig, detta görs digitalt via ledarens "inlogg" på eskilscupen.nu där man ifyller namn, personnummer och tröjnummer för de aktiva spelarna under cupen. 

Incheckning för lokala lag eller lag med eget boende under Eskilscupen

Innan ankomst till Eskilscupen önskar vi ha lagets spelarförteckning ifylld och färdig, detta görs digitalt via ledarens "inlogg" på eskilscupen.nu där man ifyller namn, personnummer och tröjnummer för de aktiva spelarna under cupen.