Förlängd anmälningstid till Eskilscupen

Med anledning av de rådande omständigheterna och den unika omvärldssituation vi befinner oss i har Eskilscupens cupledning beslutat att skjuta fram den ordinarie anmälningstidsgränsen för Eskilscupen 2020 till fredagen 12/6.

Planeringen för ett genomförande av Eskilscupen 2020 fortgår likt tidigare och vi följer givetvis utvecklingen mycket noggrant med direktiven från våra myndigheter och med hänsyn till våra gästers hälsa i första rummet.

Anmälningstakten för vårt genomförande fortlöper likt tidigare, där finns fortfarande platser kvar i samtliga klasser även om vissa närmar sig fullteckning.

Observera att lagets anmälan är bekräftad först när startavgiften för laget är betald.

Cupledningen har utifrån det unika läge vi befinner oss i beslutat att om ett scenario uppstår om att Eskilscupen utifrån de rådande omständigheterna inte går att genomföra, kommer startavgift och deltagaravgifterna återbetalas till de lag som betalt in dessa. Alternativt finns givetvis möjligheten att tillskjuta sin startavgift och säkra en plats och arrangemang av fotbollsfesten Eskilscupen 2021 istället.

Avslutningsvis sänder vi en tacksamhet för ert tålamod, visad förståelse och hopp om att vi tillsammans kan fylla Helsingborgs gator och fotbollsplaner med entusiastiska fotbollslirare, domare, ledare & supportrar i slutet av vecka 31 som vi gjort sedan 1968 i Eskilscupen.