Eskilscupen informerar!

Planerings- och förberedelsearbetet för Eskilscupen 2021 har pågått sedan förra sommaren och pågår fortfarande med full kraft. Vi följer utvecklingen av pandemin dagligen genom bland annat en upprättad dialog med myndigheter för att få klarhet i restriktioner och hur sommaren i Sverige förväntas att se ut. Med vår deltagare, funktionärer och besökare i första rummet görs en riskanalys för att säkerställa en säker turnering i det fall att ett genomförande är möjligt.

Vi beräknar att ta ett definitivt beslut om Eskilscupen 2021 blir av eller inte under början av juni. Med anledning av detta har vi därför valt att skjuta fram sista inbetalningsdag av start- och deltagaravgifter till fredagen den 11 juni utifrån den osäkerhet som finns i dagsläget.

Om Eskilscupen 2021 ställs in

Som tidigare kommunicerat kommer möjlighet ges för de anmälda och bekräftade lagen via inbetalning av startavgift att antingen tillskjuta sin plats för Eskilscupen 2022 eller få startavgiften återbetald till angivet konto.