Avgifter

Anmäl lagets deltagande före 1 juni via Eskilscupens hemsida.
Varje tävlingsklass har en kvot uppdelad på övernattande lag, lag med hotellboende och lokala lag utan övernattning. Därför kan en klass/kategori fyllas innan anmälningstidens utgång. Reservlista upprättas efter betald anmälan.Startavgiften är 1500:- per lag för:
Skolövernattande lag i 7-manna, 9-manna, 11-mannaklasserna.
(1000:- för lag i Flickor 10). Inbetalning av startavgiften bekräftar lagets plats i Eskilscupen. Ingen återbetalning av startavgiften sker vid utdragning av lag ur turneringen.

Startavgiften är 1500:- per lag för:
Boende på hotell och som köper måltider på skolor genom Eskilscupen.
Inbetalning av startavgiften bekräftar lagets plats i Eskilscupen. Ingen återbetalning av startavgiften sker vid utdragning av lag ur turneringen.

Startavgiften för icke övernattande lag & lag med övernattning och måltider i egen regi:
11-manna & 9-manna: 1895:-
7-manna: 1695:-(1300:- för lag i Flickor 10).

Inbetalning av startavgiften bekräftar lagets plats i Eskilscupen. Ingen återbetalning av startavgiften sker vid utdragning av lag ur turneringen.


Startavgiften för 5-manna sammandragsfotbollen:
500:-/lag

Inbetalning av startavgiften bekräftar lagets plats i Eskilscupen. Ingen återbetalning av startavgiften sker vid utdragning av lag ur turneringen.

Deltagaravgiften
Deltagaravgiften för lag med skolövernattning och måltider är 1250:- per person och gäller även ledare.
Tillträde till övernattning i skolsal från torsdag - söndag.
Måltider genom Eskilscupen, fredag x3, lördag x3 och söndag x2.
Möjlighet att köpa till mat på torsdagkväll finns.

Övernattande lag i Flickor 10 betalar endast 1000:-.


Hotellboende enligt offert från arrangör, Tfn: 042-6005200 samt e-mail: boende@eskilscupen.nu


Deltagaravgiften skall vara betald senast
1 juni på bankgiro 5809-7528.


IBAN

SE32 8000 0821 4998 3669 4761

BIC

SWEDSESS


Tilläggstjänster per lagper personper person
 
Transfer till och från tåg (t.o.r HBG City)700:-  
Tillgång till busslinjen 120:- 
Extra måltider (per måltid):   
Frukost  45:-
Lunch  80:-
Middag  80:-
Extra övernattning per dygn
(avser sön - mån )
 125:- 
Extra biljett ledarträff
(2 ingår i startavgiften för övernattande lag)
 150:-